ค้นหาปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

ทั้งหมด
ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร จ

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดตัวอักษร จ

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล มีดังรายการต่อไปนี้

จงรักษาความประพฤติของท่าน แล้วชื่อเสียงของท่าน ก็จะรักษาตัวของมันเอง.

ความหมาย การออกกำลังกายนั้น นับว่าดีสำหรับร่างกายของท่าน แต่ศาสนาจะช่วยท่านในทุกด้าน ศาสนาสัญญาว่า ท่านจะได้รับชีวิตในปัจจุบันและตลอดไป

จงลืมตัวท่าน เพื่อผู้อื่น แล้วเขาจะไม่ลืมท่าน.

ความหมาย ดังนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนา ให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่าน ท่านก็จงกระทำสิ่งนั้นแก่เขา เพราะนี่กฎบัญญัติ และคำสอนของบรรดาประกาศก

จงหล่อเลี้ยงความเชื่อ แล้วความสงสัยก็จะอดตายไปเอง.

ความหมาย ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมเสีย และถึงซึ่งความพินาศ แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น ดังนั้นชีวิตของท่านจึงปลอดภัย

จงเป็นห่วงว่าพระเป็นเจ้าทรงคิดอย่างไรกับท่าน มากกว่าการเป็นห่วงว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไร.

ความหมาย เปโตรและสาวกอื่นๆ ตอบว่า เรานอบน้อมเชื่อฟังพระเป็นเจ้าดีกว่ามนุษย์

จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น แทนที่จะทำผิดเสียเองในทุกเรื่อง.

ความหมาย ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่ปราชญ์ย่อมฟังคำแนะนำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ