ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "You are very beautiful eyes"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You are very beautiful eyes

    แปลว่า ตาของคุณสวยมาก