ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "When was this photo taken?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    When was this photo taken?

    แปลว่า รูปนี้ถ่ายเมื่อไหร่เหรอ?

    Listen to voicemalefemale