ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Thank you in advance!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Thank you in advance!

    แปลว่า ขอบคุณล่วงหน้านะ!

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale