ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "See you on Friday!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    See you on Friday!

    แปลว่า เจอกันวันศุกร์นะ

    Listen to voicemalefemale