ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "No litter."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    No litter.

    แปลว่า ห้ามทิ้งขยะ

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale