ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Keep it up"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Keep it up

    แปลว่า สู้ๆ (สู้ต่อไป)

    วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

    Listen to voicemalefemale