ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Is everything fine?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Is everything fine?

    แปลว่า ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหม?

    Listen to voicemalefemale