ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I did it! (I made it!)"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I did it! (I made it!)

    แปลว่า ฉันทำได้แล้ว

    วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

    Listen to voicemalefemale