ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "I beg your pardon!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I beg your pardon!

    แปลว่า กระผม/ดิฉันขอโทษครับ/ค่ะ!

    Listen to voicemalefemale