ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "How do you say it in English?"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    How do you say it in English?

    แปลว่า คำนี้ออกเสียงว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ?

    ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

    Listen to voicemalefemale