ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Have a nice day!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a nice day!

    แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!

    Listen to voicemalefemale