ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ "Have a good day!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a good day!

    แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเธอนะ