ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด V

จำนวนทั้งหมด 6 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด V
 1. Very beautiful.

  แปลว่า สวยมากๆ

 2. Very lovely photo

  แปลว่า รูปน่ารักมากเลย

 3. Very very good.

  แปลว่า ดีมากๆ เลย

 4. Very well

  แปลว่า ดีมาก

 5. Visit me often.

  แปลว่า มาเยี่ยมฉันบ่อยๆ นะ

 6. Vow never to do that again.

  แปลว่า สาบานว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีก