ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด U

จำนวนทั้งหมด 9 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด U
 1. Unbelievable

  แปลว่า เหลือเชื่อ

 2. Under the table

  แปลว่า ใต้โต๊ะ

 3. Underline the correct word

  แปลว่า เขียนเส้นไว้ข้างใต้คำที่ถูกต้อง

 4. Understand me? (สั้นกว่า Do you understand me?)

  แปลว่า เข้าใจฉันมั้ย?

 5. Unless you come with me, I won't go

  แปลว่า ถ้าคุณไม่มาด้วย ฉันจะไม่ไป

 6. Unless you come with me, I won’t go

  แปลว่า ถ้าคุณไม่มาด้วย ฉันจะไม่ไป

 7. Unlucky

  แปลว่า โชคร้าย

 8. Until we meet again!

  แปลว่า แล้วพบกันใหม่นะ!

 9. Up to you

  แปลว่า แล้วแต่คุณ