ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ทั้งหมด
ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร U

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร U

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Unbelievable

แปลว่า เหลือเชื่อ

Under the table

แปลว่า ใต้โต๊ะ

Underline the correct word

แปลว่า เขียนเส้นไว้ข้างใต้คำที่ถูกต้อง

Understand me? (สั้นกว่า Do you understand me?)

แปลว่า เข้าใจฉันมั้ย?

Unless you come with me, I won't go

แปลว่า ถ้าคุณไม่มาด้วย ฉันจะไม่ไป

Unless you come with me, I won’t go

แปลว่า ถ้าคุณไม่มาด้วย ฉันจะไม่ไป

Unlucky

แปลว่า โชคร้าย

Until we meet again!

แปลว่า แล้วพบกันใหม่นะ!

Up to you

แปลว่า แล้วแต่คุณ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม