ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร T

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 4/4 มีดังรายการต่อไปนี้

Tidy up, please

แปลว่า เก็บของด้วยค่ะลูก

Till next time!

แปลว่า เจอกันคราวหน้านะ!

Times up

แปลว่า หมดเวลา

To a certain extent

แปลว่า ในความรู้สึกแล้ว

To argue hot and long

แปลว่า ข้อโต้แย้งที่รุนแรง

Too much

แปลว่า มากเกินไป

Try it on.

แปลว่า ลองสวมดู

Try it.

แปลว่า ลองดู

Try to say it.

แปลว่า พยายามพูด

Try your best!

แปลว่า พยายามให้ถึงที่สุด

Turn around.

แปลว่า เลี้ยวกลับ (กลับหลังหัน)

Turn left.

แปลว่า เลี้ยวซ้าย

Turn on/off the light.

แปลว่า เปิด (ปิด) ไฟ

Two days ago I went to see a friend in the hospital

แปลว่า เมื่อสองวันก่อน ผม/ฉัน ไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล

Two weeks ago he called his mother

แปลว่า เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาโทร.ไปหาแม่

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม