ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร S

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 3/3 มีดังรายการต่อไปนี้

Sorry, I missed the last class

แปลว่า ขอโทษค่ะ/ครับ ที่ครั้งที่แล้วไม่ได้มาเรียน

Sorry, I wasn’t listening.

แปลว่า ขออภัย เมื่อกี้ผมไม่ได้ฟัง

Sounds good

แปลว่า ฟังดูดี / ท่าทางจะดี

Speak up!

แปลว่า พูดซิ

Stay still

แปลว่า อยู่นิ่งๆ / นิ่งไว้

Stop doing that

แปลว่า หยุดทำอย่างนั้นได้มั้ย

Stop it right away!

แปลว่า หยุดเดี๋ยวนี้เลย

Strike it lucky.

แปลว่า โชคดี

Such a funny kid.

แปลว่า เป็นเด็กที่ตลกจริงๆ

Such as

แปลว่า เช่น

Suddenly, we heard an explosion

แปลว่า ทันใดนั้น เราได้ยินเสียงระเบิด

Sure

แปลว่า แน่นอน, ชัวร์

Sweet dreams!

แปลว่า ฝันดีนะ(ฝันหวาน)

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม