ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร Q

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Quickly come on

แปลว่า เร็วเข้า / เร็วหน่อย

Quiet please.

แปลว่า เงียบหน่อยได้ไหม

Quit it

แปลว่า หยุดทำ / เลิกทำ / หยุดกวนตีนฉันสิ

Quite good

แปลว่า ค่อนข้างดีนะ

Quite so

แปลว่า อย่างนั้นเลย


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม