ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Q

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Q
 1. Quickly come on

  แปลว่า เร็วเข้า / เร็วหน่อย

 2. Quiet please.

  แปลว่า เงียบหน่อยได้ไหม

 3. Quit it

  แปลว่า หยุดทำ / เลิกทำ / หยุดกวนตีนฉันสิ

 4. Quite good

  แปลว่า ค่อนข้างดีนะ

 5. Quite so

  แปลว่า อย่างนั้นเลย