ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด q

(หน้า 1/1)

 • Quickly come on

  แปลว่า
  เร็วเข้า / เร็วหน่อย

  398
  views

 • Quiet please.

  แปลว่า
  เงียบหน่อยได้ไหม

  519
  views

 • Quit it

  แปลว่า
  หยุดทำ / เลิกทำ / หยุดกวนตีนฉันสิ

  497
  views

 • Quite good

  แปลว่า
  ค่อนข้างดีนะ

  928
  views

 • Quite so

  แปลว่า
  อย่างนั้นเลย

  489
  views