ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร O

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Occasionally I like to go

แปลว่า นานๆ ครั้ง ฉันจะชอบไป

Of course

แปลว่า แน่นอน, ชัวร์

Of course you can come

แปลว่า คุณมาได้แน่นอนอยู่แล้ว

Of course!

แปลว่า แน่นอน

off the cuff

แปลว่า ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

Oh bugger

แปลว่า ตายแล้ว / แย่แล้ว

Oh crap

แปลว่า บ้าเอ๊ย

Oh for goodness sake

แปลว่า ให้ตายเหอะ

Oh, that. That explains it.

แปลว่า อืม นั่นช่วยอธิบายทุกอย่างเลย (นั่นทำให้เข้าใจทุกอย่าง)

On one hand

แปลว่า ด้านหนึ่งนั้น, เรื่องหนึ่งนั้น

On the contrary

แปลว่า โดยตรงกันข้าม

On the other hand

แปลว่า ในทางกลับกัน

One like that

แปลว่า อันที่เหมือนอันนั้น

One way ticket

แปลว่า ตั๋วไปอย่างเดียว

Open your heart to me

แปลว่า เปิดหัวใจของเธอให้ฉันด้วยเถิด

Over there

แปลว่า ที่โน้น


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม