ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด o

(หน้า 1/1)

 • Occasionally I like to go

  แปลว่า
  นานๆ ครั้ง ฉันจะชอบไป

  515
  views

 • Of course

  แปลว่า
  แน่นอน, ชัวร์

  679
  views

 • Of course you can come

  แปลว่า
  คุณมาได้แน่นอนอยู่แล้ว

  784
  views

 • Of course!

  แปลว่า
  แน่นอน

  661
  views

 • Off the cuff

  แปลว่า
  ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

  473
  views

 • Oh bugger

  แปลว่า
  ตายแล้ว / แย่แล้ว

  625
  views

 • Oh crap

  แปลว่า
  บ้าเอ๊ย

  429
  views

 • Oh for goodness sake

  แปลว่า
  ให้ตายเหอะ

  638
  views

 • Oh, that. That explains it.

  แปลว่า
  อืม นั่นช่วยอธิบายทุกอย่างเลย (นั่นทำให้เข้าใจทุกอย่าง)

  460
  views

 • On one hand

  แปลว่า
  ด้านหนึ่งนั้น, เรื่องหนึ่งนั้น

  377
  views

 • On the contrary

  แปลว่า
  โดยตรงกันข้าม
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  451
  views

 • On the other hand

  แปลว่า
  ในทางกลับกัน

  509
  views

 • One like that

  แปลว่า
  อันที่เหมือนอันนั้น

  480
  views

 • One way ticket

  แปลว่า
  ตั๋วไปอย่างเดียว

  833
  views

 • Open your heart to me

  แปลว่า
  เปิดหัวใจของเธอให้ฉันด้วยเถิด

  676
  views

 • Over there

  แปลว่า
  ที่โน้น

  748
  views