ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร N

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Not necessarily.

แปลว่า ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)

Not to mention...

แปลว่า นี่ยังไม่ได้พูดถึง...

Not yet

แปลว่า ยังไม่ได้

Nothing much.

แปลว่า ไม่มีอะไรมาก

Nothing particular!

แปลว่า ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ

Now is not a good time

แปลว่า ตอนนี้ไม่สะดวก

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม