ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด N

จำนวนทั้งหมด 32 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด N
 1. Naturally

  แปลว่า โดยปกติแล้ว

 2. Never

  แปลว่า ไม่เคย

 3. Never give up!

  แปลว่า จงอย่า อย่ายอมแพ้

 4. Never give up!

  แปลว่า อย่ายอมแพ้

 5. Never mind!

  แปลว่า ช่างมันเถอะ

 6. Next time lucky!

  แปลว่า ขอให้โชคดีในครั้งต่อๆไป!

 7. Nice house! Looks very cozy

  แปลว่า บ้านสวยจัง! มองดูน่าอบอุ่นมากเลยนะเนี่ย

 8. No doubt

  แปลว่า อย่างไม่ต้องสงสัยเลย

 9. No litter.

  แปลว่า ห้ามทิ้งขยะ

 10. No matter what happens

  แปลว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

 11. No need to worry

  แปลว่า ไม่ต้องเป็นห่วง

 12. NO ONE EVER DROWNED IN SWEAT.

  แปลว่า ไม่มีใครจมหยาดเหงื่อจากการทำงานหนักจนตาย

 13. No problem

  แปลว่า ไม่เป็นไร

 14. No problem!

  แปลว่า ไม่เป็นไร!

 15. No way

  แปลว่า ไม่มีทาง, เป็นไปไม่ได้

 16. No way!

  แปลว่า ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!

 17. No way! (Stop joking!)

  แปลว่า ไม่มีทาง

 18. No, I don't.

  แปลว่า ไม่ได้

 19. No, not a bit.

  แปลว่า ไม่แม้แต่น้อยเลย, ไม่เลย

 20. No, thank you.

  แปลว่า ไม่ต้องค่ะ (ครับ) ขอบคุณ

 21. Nobody is absent today

  แปลว่า วันนี้ไม่มีคนขาดค่ะ/ครับ

 22. None of your business!

  แปลว่า ไม่ใช่ธุระของคุณ

 23. Not a bit

  แปลว่า ไม่แม้แต่นิดเดียว

 24. Not a very good idea

  แปลว่า เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ