ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด M

จำนวนทั้งหมด 24 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด M
 1. make hay while the sun shines

  แปลว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

 2. Make some noise!

  แปลว่า ขอเสียงหน่อย

 3. Many people like the visit here.

  แปลว่า คนมากมายชอบมาเที่ยวที่นี่

 4. Mark my words!

  แปลว่า จำคำพูดฉันเอาไว้นะ

 5. May I ask you a question?

  แปลว่า ฉันขอถามคำถามหน่อยได้ไหมคะ?

 6. May I go now?

  แปลว่า ฉันขอตัวไปก่อนได้ไหม?

 7. May I help you?

  แปลว่า ให้ฉันช่วยไหมคะ?

 8. May I see?

  แปลว่า ฉันขอดูหน่อยได้ไหม?

 9. May the force be with you

  แปลว่า ขอให้พลังจงสถิตย์อยู่กับคุณ

 10. Maybe

  แปลว่า อาจจะ

 11. Maybe I'll go

  แปลว่า ฉันอาจะไป

 12. Maybe I’ll go

  แปลว่า ฉันอาจะไป

 13. Me? Not likely! ฉันหรอ?

  แปลว่า ไม่น่าจะใช่นะ

 14. Mind the cars

  แปลว่า ระวังรถวิ่ง

 15. Mind the gap

  แปลว่า ระวังช่องว่าง

 16. Mind your manners

  แปลว่า ระวังมารยาทหน่อย (พูดดีๆ สิ)

 17. Miss you already!

  แปลว่า คิดถึงแล้วนะเนี่ย

 18. Most likely

  แปลว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้น

 19. Most unlikely

  แปลว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น

 20. Move back

  แปลว่า ถอยหลัง