ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร M

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

make hay while the sun shines

แปลว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก

Make some noise!

แปลว่า ขอเสียงหน่อย

Many people like the visit here.

แปลว่า คนมากมายชอบมาเที่ยวที่นี่

Mark my words!

แปลว่า จำคำพูดฉันเอาไว้นะ

May I ask you a question?

แปลว่า ฉันขอถามคำถามหน่อยได้ไหมคะ?

May I go now?

แปลว่า ฉันขอตัวไปก่อนได้ไหม?

May I help you?

แปลว่า ให้ฉันช่วยไหมคะ?

May I see?

แปลว่า ฉันขอดูหน่อยได้ไหม?

Maybe

แปลว่า อาจจะ

Maybe I'll go

แปลว่า ฉันอาจะไป

Maybe I’ll go

แปลว่า ฉันอาจะไป

Me? Not likely! ฉันหรอ?

แปลว่า ไม่น่าจะใช่นะ

Mind the cars

แปลว่า ระวังรถวิ่ง

Mind the gap

แปลว่า ระวังช่องว่าง

Mind your manners

แปลว่า ระวังมารยาทหน่อย (พูดดีๆ สิ)

Miss you already!

แปลว่า คิดถึงแล้วนะเนี่ย

Most likely

แปลว่า มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้น

Most unlikely

แปลว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น

Move back

แปลว่า ถอยหลัง

Move it

แปลว่า เร็วๆ หน่อย / เร็วเข้า

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม