ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด k

(หน้า 1/1)

 • Keep going

  แปลว่า
  ไปเรื่อยๆ

  778
  views

 • Keep it up

  แปลว่า
  สู้ๆ (สู้ต่อไป)

  999+
  views

 • Keep out

  แปลว่า
  ห้ามเข้าไป

  787
  views

 • Keep still

  แปลว่า
  อยู่นิ่ง

  636
  views

 • Keep this somewhere safe

  แปลว่า
  เก็บอันนี้ไว้สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะ

  529
  views

 • Keep working hard

  แปลว่า
  ตั้งใจทำงานต่อไป

  999+
  views

 • Know it all

  แปลว่า
  ขี้โม้ (คำด่าคนที่คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้คำตอบของทุกคำถาม)

  886
  views

 • Know what I'm talking about?

  แปลว่า
  รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร
  หมวด
  IT problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

  741
  views

 • Know what I’m talking about?

  แปลว่า
  รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร

  533
  views