ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด K

จำนวนทั้งหมด 14 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด K
 1. keep fighting

  แปลว่า สู้เค้า

 2. Keep going

  แปลว่า ไปเรื่อยๆ

 3. keep going

  แปลว่า ก้าวต่อไป

 4. Keep going, I’ll cheer you up.

  แปลว่า สู้ต่อไปนะ ฉันให้กำลังใจคุณอยู่

 5. Keep going, I’ll support you.

  แปลว่า ทำต่อไปนะ ฉันจะสนับสนุนคุณ

 6. Keep it up

  แปลว่า สู้ๆ (สู้ต่อไป)

 7. Keep on fighting. / Never give up. / Fight on.

  แปลว่า สู้ ๆ นะจ๊ะ

 8. Keep out

  แปลว่า ห้ามเข้าไป

 9. Keep still

  แปลว่า อยู่นิ่ง

 10. Keep this somewhere safe

  แปลว่า เก็บอันนี้ไว้สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะ

 11. Keep working hard

  แปลว่า ตั้งใจทำงานต่อไป

 12. Know it all

  แปลว่า ขี้โม้ (คำด่าคนที่คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้คำตอบของทุกคำถาม)

 13. Know what I'm talking about?

  แปลว่า รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร

 14. Know what I’m talking about?

  แปลว่า รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร