ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร K

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Keep going

แปลว่า ไปเรื่อยๆ

Keep it up

แปลว่า สู้ๆ (สู้ต่อไป)

Keep out

แปลว่า ห้ามเข้าไป

Keep still

แปลว่า อยู่นิ่ง

Keep this somewhere safe

แปลว่า เก็บอันนี้ไว้สักที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะ

Keep working hard

แปลว่า ตั้งใจทำงานต่อไป

Know it all

แปลว่า ขี้โม้ (คำด่าคนที่คิดว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้คำตอบของทุกคำถาม)

Know what I'm talking about?

แปลว่า รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร

Know what I’m talking about?

แปลว่า รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม