ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด J

จำนวนทั้งหมด 13 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด J
 1. Join in with us

  แปลว่า เข้าร่วมกับเรา

 2. Just a little.

  แปลว่า แค่นิดหน่อย

 3. Just a moment ago.

  แปลว่า เมื่อกี๊

 4. Just a moment.

  แปลว่า รอสักครู่

 5. Just count your blessings.

  แปลว่า ลองนับสิ่งดี ๆ ที่คุณมีสิ

 6. Just finished.

  แปลว่า เพิ่งเสร็จพอดี

 7. Just for fun!

  แปลว่า แค่สนุกๆ, ขำๆ

 8. Just for the record

  แปลว่า เพื่อให้คุณรู้,...

 9. Just joking

  แปลว่า แค่ล้อเล่นนะ

 10. Just kidding (joking)

  แปลว่า ล้อเล่น

 11. Just messing around / Just kidding

  แปลว่า แค่แกล้งนะ

 12. Just teasing

  แปลว่า แค่แซวเล่นนะ

 13. Just went.

  แปลว่า เพิ่งไปพอดี