ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด I

จำนวนทั้งหมด 210 คำ - หน้า 1/9

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด I
 1. I agree with you

  แปลว่า ฉันเห็นด้วยกับคุณ

 2. I am a teacher

  แปลว่า ฉันเป็นครู

 3. I am deeply apologize about this

  แปลว่า ฉันเสียใจอย่างมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

 4. I am pleased to work with you.

  แปลว่า ฉันยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณ

 5. I am single

  แปลว่า ฉันเป็นโสด

 6. I am very excited to be coming soon. Are you excited?

  แปลว่า ฉันตื่นเต้นมาก ๆ แล้วคุณหล่ะตื่นเต้นไหม

 7. I beg your pardon!

  แปลว่า กระผม/ดิฉันขอโทษครับ/ค่ะ!

 8. I believe so

  แปลว่า ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะ

 9. I can't access my emails.

  แปลว่า ฉันไม่สามารถเข้าอีเมลได้

 10. I can't forget you

  แปลว่า ฉันลืมคุณไม่ได้

 11. I can't love anyone else

  แปลว่า ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว

 12. I can't see the board

  แปลว่า มองกระดานไม่เห็นค่ะ/ครับ

 13. I can't wait to see you again

  แปลว่า ฉันอยากจะเจอคุณเร็วๆ

 14. I can’t say for sure.

  แปลว่า ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า

 15. I care about you.

  แปลว่า ฉันเป็นห่วงคุณ

 16. I did it by myself.

  แปลว่า ฉันทำเองหมด, ฉันทำมันด้วยตัวเอง

 17. I did it on my own.

  แปลว่า ฉันทำเองหมด

 18. I did it! (I made it!)

  แปลว่า ฉันทำได้แล้ว

 19. I didn't come to school yesterday

  แปลว่า เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ

 20. I didn't do it yet

  แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

 21. I didn't mean it that way.

  แปลว่า ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น.

 22. I didn’t catch the last word.

  แปลว่า เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

 23. I didn’t do it yet

  แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

 24. I didn’t sleep a wink last night.

  แปลว่า เมื่อคืน ฉันไม่ได้หลับสักงีบเดียว