ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด i

(หน้า 1/8)

 • I agree with you

  แปลว่า
  ฉันเห็นด้วยกับคุณ

  715
  views

 • I am a teacher

  แปลว่า
  ฉันเป็นครู

  491
  views

 • I am deeply apologize about this

  แปลว่า
  ฉันเสียใจอย่างมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

  627
  views

 • I am single

  แปลว่า
  ฉันเป็นโสด
  หมวด
  Love - ความรัก

  961
  views

 • I beg your pardon!

  แปลว่า
  กระผม/ดิฉันขอโทษครับ/ค่ะ!
  หมวด
  Gentility - ความสุภาพ

  706
  views

 • I believe so

  แปลว่า
  ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะ

  821
  views

 • I can't access my emails.

  แปลว่า
  ฉันไม่สามารถเข้าอีเมลได้

  373
  views

 • I can't forget you

  แปลว่า
  ฉันลืมคุณไม่ได้
  หมวด
  Love - ความรัก

  999+
  views

 • I can't love anyone else

  แปลว่า
  ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I can't see the board

  แปลว่า
  มองกระดานไม่เห็นค่ะ/ครับ
  หมวด
  Love - ความรัก

  765
  views

 • I can't wait to see you again

  แปลว่า
  ฉันอยากจะเจอคุณเร็วๆ
  หมวด
  compliment - คำชมเชย

  999+
  views

 • I can’t say for sure.

  แปลว่า
  ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า

  533
  views

 • I did it! (I made it!)

  แปลว่า
  ฉันทำได้แล้ว

  999+
  views

 • I didn't come to school yesterday

  แปลว่า
  เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  643
  views

 • I didn't do it yet

  แปลว่า
  ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย
  หมวด
  Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

  823
  views

 • I didn't mean it that way.

  แปลว่า
  ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น.

  807
  views

 • I didn’t catch the last word.

  แปลว่า
  เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

  573
  views

 • I didn’t do it yet

  แปลว่า
  ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

  571
  views

 • I don't agree with you

  แปลว่า
  ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ
  หมวด
  Dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

  890
  views

 • I don't care how much money you have

  แปลว่า
  ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่
  หมวด
  Love - ความรัก

  540
  views