ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร I

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/8 มีดังรายการต่อไปนี้

I agree with you

แปลว่า ฉันเห็นด้วยกับคุณ

I am a teacher

แปลว่า ฉันเป็นครู

I am deeply apologize about this

แปลว่า ฉันเสียใจอย่างมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้

I am single

แปลว่า ฉันเป็นโสด

I beg your pardon!

แปลว่า กระผม/ดิฉันขอโทษครับ/ค่ะ!

I believe so

แปลว่า ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นล่ะ

I can't access my emails.

แปลว่า ฉันไม่สามารถเข้าอีเมลได้

I can't forget you

แปลว่า ฉันลืมคุณไม่ได้

I can't love anyone else

แปลว่า ฉันรักใครไม่ได้อีกแล้ว

I can't see the board

แปลว่า มองกระดานไม่เห็นค่ะ/ครับ

I can't wait to see you again

แปลว่า ฉันอยากจะเจอคุณเร็วๆ

I can’t say for sure.

แปลว่า ฉันบอกได้ไม่ชัดหรอกนักว่า

I did it! (I made it!)

แปลว่า ฉันทำได้แล้ว

I didn't come to school yesterday

แปลว่า เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ

I didn't do it yet

แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

I didn't mean it that way.

แปลว่า ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้น.

I didn’t catch the last word.

แปลว่า เมื่อกี้พูดว่าไงนะ (คำสุดท้ายที่พูด พูดว่าไรนะ?)

I didn’t do it yet

แปลว่า ฉันยังไม่ได้ทำมันเลย

I don't agree with you

แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ

I don't care how much money you have

แปลว่า ฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณมีเงินเท่าไหร่

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม