ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร G

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Get going

แปลว่า ไปได้แล้วสิ

Get it?

แปลว่า เข้าใจไหม

Get lost / Get away from me

แปลว่า ไปให้พ้น

Get off me

แปลว่า ปล่อยฉันสิ

Get on with it

แปลว่า เริ่มทำได้แล้วสิ

Get up

แปลว่า ตื่นได้แล้ว

Get well soon!

แปลว่า หายเร็วๆนะ

Give me a call.

แปลว่า โทรหาฉัน

Give me a certain time!

แปลว่า ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

Give me that

แปลว่า เอามาให้ฉัน

Give me the pen.

แปลว่า เอาปากกาให้ฉัน

Give up?

แปลว่า ยอมแพ้ไหม

Go for it!

แปลว่า ลงมือทำเลย

Go on please.

แปลว่า พูดต่อ

Go straight ahead.

แปลว่า ตรงไปข้างหน้า

Go to bed early

แปลว่า เข้านอนเร็ว

Go to bed late

แปลว่า เข้านอนดึก

God bless you

แปลว่า ขอพระเจ้าอวยพร

Good afternoon.

แปลว่า สวัสดี ตอนบ่าย

Good evening sir.

แปลว่า สวัสดี ตอนเย็น คุณผู้ชาย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม