ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด G

จำนวนทั้งหมด 38 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด G
 1. Get a lot of rest

  แปลว่า พักผ่อนเยอะๆ

 2. Get going

  แปลว่า ไปได้แล้วสิ

 3. Get it?

  แปลว่า เข้าใจไหม

 4. Get lost / Get away from me

  แปลว่า ไปให้พ้น

 5. Get off me

  แปลว่า ปล่อยฉันสิ

 6. Get on with it

  แปลว่า เริ่มทำได้แล้วสิ

 7. Get over it!

  แปลว่า อย่าไปคิดถึงมันเลย

 8. Get some ‘me-time’

  แปลว่า รู้จักมีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง

 9. Get up

  แปลว่า ตื่นได้แล้ว

 10. Get well soon!

  แปลว่า หายเร็วๆนะ

 11. Give me a call.

  แปลว่า โทรหาฉัน

 12. Give me a certain time!

  แปลว่า ให้เวลาที่แน่นอนกับฉันด้วย

 13. Give me that

  แปลว่า เอามาให้ฉัน

 14. Give me the pen.

  แปลว่า เอาปากกาให้ฉัน

 15. Give up?

  แปลว่า ยอมแพ้ไหม

 16. Go and put your feet up

  แปลว่า ไปพักทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายบ้าง

 17. Go easy on yourself!

  แปลว่า อย่าหักโหมมากนะ

 18. Go for it!

  แปลว่า ลงมือทำเลย

 19. Go on please.

  แปลว่า พูดต่อ

 20. Go straight ahead.

  แปลว่า ตรงไปข้างหน้า

 21. Go to bed early

  แปลว่า เข้านอนเร็ว

 22. Go to bed late

  แปลว่า เข้านอนดึก

 23. God bless you

  แปลว่า ขอพระเจ้าอวยพร

 24. Godspeed

  แปลว่า ขอให้โชคดี