ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย

ทั้งหมด
ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร F

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย หมวดตัวอักษร F

ประโยคภาษาอังกฤษ วลี แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Face me.

แปลว่า หันหน้ามองฉัน

Face your fears.

แปลว่า จงเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณกลัว

Fancy a coffee together?

แปลว่า คุณอยากกินกาแฟกันไหม

Fight and never give up

แปลว่า สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

Fill out this form please

แปลว่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วย

Finally we have finished

แปลว่า ในที่สุด เราทำเสร็จแล้ว

First of all

แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

First of all, I want to thank everybody

แปลว่า ก่อนอื่นๆ ผมอยากจะบอกขอบคุณทุกๆ คน

Follow me.

แปลว่า ตามฉันมา

For how many nights?

แปลว่า สำหรับกี่คืน?

For me?

แปลว่า สำหรับฉันเหรอ

For when?

แปลว่า สำหรับเมื่อไหร่

Forget about it

แปลว่า ช่างมันเหอะ

Forget it.

แปลว่า ลืมมันไปเถอะ

From here to there.

แปลว่า จากที่นี่ ถึงที่นั่น

From time to time.

แปลว่า นานๆที / นานๆครั้ง


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม