ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด D

จำนวนทั้งหมด 63 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด D
 1. Damn it / Darn it

  แปลว่า ให้ตายสิ / บ้าเอ๊ย

 2. Deal!

  แปลว่า ตกลง!

 3. Definitely

  แปลว่า อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว

 4. Definitely!

  แปลว่า อย่างแน่นอน

 5. Did I get you right?

  แปลว่า ฉันเข้าใจนายถูกไหม?

 6. Did you cook it by yourself?

  แปลว่า อันนี้ทำเองใช่ไหมคะ? (ใช้ถามเกี่ยวกับอาหาร)

 7. Did you get my letter?

  แปลว่า คุณ ได้รับจดหมายฉันไหม?

 8. Did you sleep well?

  แปลว่า หลับสบายไหมจ๊ะ

 9. Did you take your medicine yet?

  แปลว่า คุณ ทานยาของคุณแล้วหรือยัง ?

 10. Didn't you go yesterday?

  แปลว่า เมื่อวานคุณไป(ทำงาน)ไม่ใช่เหรอ

 11. Didn’t you go yesterday?

  แปลว่า เมื่อวานคูณไปไใาใช่เหรอ

 12. Difficult doesn't mean impossible. It simply means that you have to work hard.

  แปลว่า ความยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ มันหมายความว่าคุณต้องพยายามอย่างหนัก

 13. Discourages me much!

  แปลว่า ฉันรู้สึกท้อมาก

 14. Do as I say.

  แปลว่า ทำอย่างที่ฉันพูด

 15. Do or Do not, there is no try.

  แปลว่า ทำ หรือ ไม่ทำ ไม่มีการลองทำ

 16. Do you agree?

  แปลว่า คุณเห็นด้วยไหม?

 17. Do you feel any better?

  แปลว่า คุณ รู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยัง?

 18. Do you have a boyfriend?

  แปลว่า คุณมีแฟนหนุ่มไหม?

 19. Do you have a girlfriend?

  แปลว่า คุณมีแฟนสาวไหม?

 20. Do you have a problem?

  แปลว่า คุณมีปัญหาไหม?

 21. Do you have anything to say about this?

  แปลว่า มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหม?

 22. Do you need any help?

  แปลว่า คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม

 23. Do you need help?

  แปลว่า ให้ช่วยไหมจ๊ะ

 24. Do You Speak Thai?

  แปลว่า คุณพูดภาษาไทยได้หรือเปล่า