ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวดตัวอักษร B

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Back up.

แปลว่า ถอยหลัง

bad luck!

แปลว่า โชคร้าย

Basically, I just don't want to go.

แปลว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

Basically, I just don’t want to go.

แปลว่า พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

Be careful driving.

แปลว่า โปรดระมัดระวังขณะขับรถ

Be careful.

แปลว่า โปรดระมัดระวัง

Be good!

แปลว่า อย่าซน ทำตัวดีๆ

Be nice.

แปลว่า ทำตัวดี ๆ นะคะ

Be on edge 

แปลว่า ใช้กับความตื่นตระหนก

Be quiet.

แปลว่า กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

Bear in mind.

แปลว่า จำไว้นะ

Because you are………

แปลว่า เพราะว่าคุณ……….

Before you go, please close the door.

แปลว่า ก่อนที่คุณไป ช่วยปิดประตูให้หน่อย

Behave yourself.

แปลว่า ทำตัวดีๆ นะ

Behind the bank.

แปลว่า ข้างหลังธนาคาร

Believe it or not, but

แปลว่า เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่...

Believe me, I'm not lying.

แปลว่า เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ

Believe me, I’m not lying.

แปลว่า เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ

Best wishes to you!

แปลว่า ขออวยพรที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

Both of you.

แปลว่า เธอทั้งสองคน

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม