ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด b

(หน้า 1/2)

 • Back up.

  แปลว่า
  ถอยหลัง

  547
  views

 • Bad luck!

  แปลว่า
  โชคร้าย

  423
  views

 • Basically, I just don't want to go.

  แปลว่า
  พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ
  หมวด
  General phrases – วลีทั่วไป

  703
  views

 • Basically, I just don’t want to go.

  แปลว่า
  พูดง่ายๆ ก็คือ ฉันไม่อยากไป นั่นแหละ

  476
  views

 • Be careful driving.

  แปลว่า
  โปรดระมัดระวังขณะขับรถ

  581
  views

 • Be careful.

  แปลว่า
  โปรดระมัดระวัง

  516
  views

 • Be good!

  แปลว่า
  อย่าซน ทำตัวดีๆ

  999+
  views

 • Be nice.

  แปลว่า
  ทำตัวดี ๆ นะคะ
  หมวด
  What did you do - คุณทำอะไร

  881
  views

 • Be on edge 

  แปลว่า
  ใช้กับความตื่นตระหนก

  317
  views

 • Be quiet.

  แปลว่า
  กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

  484
  views

 • Bear in mind.

  แปลว่า
  จำไว้นะ

  412
  views

 • Because you are………

  แปลว่า
  เพราะว่าคุณ……….
  หมวด
  Love - ความรัก

  676
  views

 • Before you go, please close the door.

  แปลว่า
  ก่อนที่คุณไป ช่วยปิดประตูให้หน่อย

  580
  views

 • Behave yourself.

  แปลว่า
  ทำตัวดีๆ นะ

  999+
  views

 • Behind the bank.

  แปลว่า
  ข้างหลังธนาคาร

  690
  views

 • Believe it or not, but

  แปลว่า
  เชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่...

  708
  views

 • Believe me, I'm not lying.

  แปลว่า
  เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ
  หมวด
  General phrases – วลีทั่วไป

  634
  views

 • Believe me, I’m not lying.

  แปลว่า
  เชื่อฉันซิ ฉันไม่ได้โกหกนะ

  484
  views

 • Best wishes to you!

  แปลว่า
  ขออวยพรที่ดีที่สุดให้แก่คุณ
  หมวด
  Greeting - การทักทาย

  999+
  views

 • Both of you.

  แปลว่า
  เธอทั้งสองคน

  999+
  views