ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด A

จำนวนทั้งหมด 50 คำ - หน้า 1/3

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด A
 1. A few times.

  แปลว่า สองสามครั้ง

 2. a good friend is my nearest relation

  แปลว่า เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

 3. A lot of people don't like it.

  แปลว่า มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

 4. A lot of people don’t like it.

  แปลว่า มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

 5. A tourist group is coming soon though.

  แปลว่า หลังจากนี้ จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวมา

 6. A wise guy, eh?!

  แปลว่า คนที่อวดฉลาดหรอ?

 7. About 10 people will come.

  แปลว่า จะมีคนมาประมาณ 10 คน

 8. About when?

  แปลว่า เมื่อไหร่?

 9. Above all

  แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

 10. Absolutely

  แปลว่า อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว

 11. Absolutely!

  แปลว่า อย่างแท้จริง

 12. Across from the bank.

  แปลว่า ตรงข้ามธนาคาร

 13. Add fuel to the fire.

  แปลว่า เติมเชื้อไฟ

 14. Admit it.

  แปลว่า ยอมรับมันสิ (สารภาพมาเหอะ)

 15. After all

  แปลว่า สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น

 16. After you!

  แปลว่า เชิญคุณก่อนเลยค่ะ

 17. Again please.

  แปลว่า อีกทีหน่อย

 18. age difference

  แปลว่า อายุห่างกัน

 19. All of it.

  แปลว่า ทั้งหมด

 20. All the same

  แปลว่า ไม่ต่างกัน, เหมือนๆกันทั้งหมด

 21. Almost done!

  แปลว่า เกือบเสร็จแล้ว

 22. Almost there.

  แปลว่า เกือบถึงแล้ว/ใกล้จะถึงแล้ว

 23. Always the same.

  แปลว่า เหมือนเดิมตลอด

 24. And he's so cute. I'm jealous.

  แปลว่า เขาน่ารักจัง ฉันอิจฉาละ