ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด a

(หน้า 1/3)

 • A few times.

  แปลว่า
  สองสามครั้ง

  678
  views

 • A good friend is my nearest relation

  แปลว่า
  เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

  540
  views

 • A lot of people don't like it.

  แปลว่า
  มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน
  หมวด
  General phrases – วลีทั่วไป

  645
  views

 • A lot of people don’t like it.

  แปลว่า
  มีคนมากมายที่ไม่ชอบมัน

  405
  views

 • A wise guy, eh?!

  แปลว่า
  คนที่อวดฉลาดหรอ?

  417
  views

 • About 10 people will come.

  แปลว่า
  จะมีคนมาประมาณ 10 คน

  480
  views

 • About when?

  แปลว่า
  เมื่อไหร่?

  371
  views

 • Above all

  แปลว่า
  อย่างแรกเลยนะ
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  505
  views

 • Absolutely

  แปลว่า
  อย่างแน่นอน, แน่อยู่แล้ว

  852
  views

 • Absolutely!

  แปลว่า
  อย่างแท้จริง

  669
  views

 • Across from the bank.

  แปลว่า
  ตรงข้ามธนาคาร

  473
  views

 • Add fuel to the fire.

  แปลว่า
  เติมเชื้อไฟ

  311
  views

 • Admit it.

  แปลว่า
  ยอมรับมันสิ (สารภาพมาเหอะ)

  620
  views

 • After all

  แปลว่า
  สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  469
  views

 • After you!

  แปลว่า
  เชิญคุณก่อนเลยค่ะ

  731
  views

 • Again please.

  แปลว่า
  อีกทีหน่อย

  762
  views

 • All of it.

  แปลว่า
  ทั้งหมด

  474
  views

 • All the same

  แปลว่า
  ไม่ต่างกัน, เหมือนๆกันทั้งหมด

  552
  views

 • Almost done!

  แปลว่า
  เกือบเสร็จแล้ว

  999+
  views

 • Almost there.

  แปลว่า
  เกือบถึงแล้ว/ใกล้จะถึงแล้ว

  999+
  views