ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Suggestion - คำแนะนำ

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Send my love to…

แปลว่า ส่งความรัก(คำอวยพร)ให้ … (คนที่คุณรักหรือคิดถึงเช่นญาติ คนรัก หรือเพื่อน)

So as to

แปลว่า เพื่อให้

So that

แปลว่า เพื่อให้

Talk to you later!

แปลว่า ไว้คุยกันทีหลังนะ!

The thing is

แปลว่า ประเด็นก็คือว่า

Till next time!

แปลว่า เจอกันคราวหน้านะ!

Until we meet again!

แปลว่า แล้วพบกันใหม่นะ!

What are you up to?

แปลว่า ทำอะไรอยู่เหรอ?

What have you been up to?

แปลว่า ทำอะไรอยู่เหรอ?

What’s more, ...

แปลว่า ยิ่งไปกว่านั้น, ...

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม