ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Suggestion - คำแนะนำ

จำนวนทั้งหมด 30 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Suggestion - คำแนะนำ
 1. Above all

  แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

 2. After all

  แปลว่า สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น

 3. And so on and so forth

  แปลว่า เป็นต้น

 4. As far

  แปลว่า เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 5. As to

  แปลว่า ในเรื่องของ...

 6. By the way

  แปลว่า อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง

 7. Either way

  แปลว่า อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม

 8. First of all

  แปลว่า อย่างแรกเลยนะ

 9. Have a good weekend!

  แปลว่า สุขสันต์วันหยุดนะ

 10. Have a nice day!

  แปลว่า ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!

 11. Have a safe trip!

  แปลว่า เดินทางปลอดภัยนะ

 12. If I’m not mistaken

  แปลว่า ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด

 13. In a word

  แปลว่า พูดสั้นๆว่า

 14. In brief

  แปลว่า พูดสั้นๆว่า

 15. In other words

  แปลว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

 16. In short

  แปลว่า พูดสั้นๆว่า

 17. Just for the record

  แปลว่า เพื่อให้คุณรู้,...

 18. Not to mention...

  แปลว่า นี่ยังไม่ได้พูดถึง...

 19. On the contrary

  แปลว่า โดยตรงกันข้าม

 20. Say hi to…

  แปลว่า ฝากสวัสดี … (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ)

 21. Send my love to…

  แปลว่า ส่งความรัก(คำอวยพร)ให้ … (คนที่คุณรักหรือคิดถึงเช่นญาติ คนรัก หรือเพื่อน)

 22. So as to

  แปลว่า เพื่อให้

 23. So that

  แปลว่า เพื่อให้

 24. Talk to you later!

  แปลว่า ไว้คุยกันทีหลังนะ!