ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด Suggestion - คำแนะนำ

(หน้า 1/2)

 • Above all

  แปลว่า
  อย่างแรกเลยนะ
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  505
  views

 • After all

  แปลว่า
  สุดท้ายแล้ว, นอกจากนั้น
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  469
  views

 • And so on and so forth

  แปลว่า
  เป็นต้น
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  572
  views

 • As far

  แปลว่า
  เกี่ยวกับ..., ในเรื่องของ... (ใช้เริ่มต้นในการกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  697
  views

 • As to

  แปลว่า
  ในเรื่องของ...
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  473
  views

 • By the way

  แปลว่า
  อนึ่ง, อีกประการหนึ่ง
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  421
  views

 • Either way

  แปลว่า
  อยู่แล้ว, อย่างไรก็ตาม
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  845
  views

 • First of all

  แปลว่า
  อย่างแรกเลยนะ
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  547
  views

 • Have a good weekend!

  แปลว่า
  สุขสันต์วันหยุดนะ
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  999+
  views

 • Have a nice day!

  แปลว่า
  ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะ!
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  999+
  views

 • Have a safe trip!

  แปลว่า
  เดินทางปลอดภัยนะ
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  923
  views

 • If I’m not mistaken

  แปลว่า
  ถ้าฉัน(คิด/ตัดสินใจ)ไม่ผิด
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  615
  views

 • In a word

  แปลว่า
  พูดสั้นๆว่า
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  541
  views

 • In brief

  แปลว่า
  พูดสั้นๆว่า
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  557
  views

 • In other words

  แปลว่า
  กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  603
  views

 • In short

  แปลว่า
  พูดสั้นๆว่า
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  547
  views

 • Just for the record

  แปลว่า
  เพื่อให้คุณรู้,...
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  494
  views

 • Not to mention...

  แปลว่า
  นี่ยังไม่ได้พูดถึง...
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  697
  views

 • On the contrary

  แปลว่า
  โดยตรงกันข้าม
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  451
  views

 • Say hi to…

  แปลว่า
  ฝากสวัสดี … (ฝากให้คนๆหนึ่งกล่าวทักทาย/สวัสดีคนที่คุณคิดถึงแทนคุณ)
  หมวด
  Suggestion - คำแนะนำ

  849
  views