ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Sex - การร่วมเพศ

จำนวนทั้งหมด 4 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Sex - การร่วมเพศ
 1. Are you cumming?

  แปลว่า คุณจะเสร็จหรือยัง

 2. I'm cumming.

  แปลว่า ฉันใกล้เสร็จละ

 3. Yeah? Cum for me, baby.

  แปลว่า อยากเหรอ เอาเลยที่รัก

 4. You wanna cum for me, baby?

  แปลว่า คุณอยากจะถึงจุดสุดยอดไหมที่รัก