ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด IT problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด IT problems – ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
 1. I'd like a pork steak

  แปลว่า ฉันขอสเต็กหมู

 2. I've eaten already

  แปลว่า ฉันกินข้าวแล้ว

 3. It's time for us to go now

  แปลว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้ว

 4. Know what I'm talking about?

  แปลว่า รู้ไหมว่า ผมพูดเรื่องอะไร

 5. Let's go have a look.

  แปลว่า ไปดูกันเถอะ