ค้นหาประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Goodbye - การบอกลา

ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หน้า 2/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Sweet dreams!

แปลว่า ฝันดีนะ(ฝันหวาน)

Take care!

แปลว่า ดูแลตัวเองด้วยนะ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม