ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Felicitation - อวยพร

จำนวนทั้งหมด 10 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Felicitation - อวยพร
 1. Can I ask your opinion?

  แปลว่า ขอถามความเห็นของคุณหน่อยได้ไหมคะ?

 2. Do you agree?

  แปลว่า คุณเห็นด้วยไหม?

 3. I will be glad to hear your opinion.

  แปลว่า ฉันจะยินดีมากถ้าได้ยินความเห็นของคุณ

 4. What is your honest opinion?

  แปลว่า จริงๆแล้วคุณคิดยังไงเหรอ?

 5. What’s going on?

  แปลว่า เกิดอะไรขึ้น?

 6. What’s happened?

  แปลว่า เกิดอะไรขึ้น?

 7. What’s happening?

  แปลว่า เกิดอะไรขึ้น?

 8. What’s the matter?

  แปลว่า เกิดอะไรขึ้น?

 9. What’s the trouble?

  แปลว่า มีปัญหาอะไรเหรอ?

 10. Wouldn't you say?

  แปลว่า คุณไม่คิดเหมือนกันเหรอ? (ไม่พูด, ไม่คิด, ไม่เห็นด้วยเหรอ?)