ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Commute - การเดินทาง

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Commute - การเดินทาง
  1. Are you coming?

    แปลว่า คุณจะมาไหม

  2. I'm coming.

    แปลว่า ฉันกำลังไป