ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Classroom - ห้องเรียน

จำนวนทั้งหมด 20 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Classroom - ห้องเรียน
 1. I didn't come to school yesterday

  แปลว่า เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ

 2. I'm sorry I'm late

  แปลว่า ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ

 3. I've left my book at home

  แปลว่า ลืมหนังสือไว้ที่บ้านค่ะ/ครับ

 4. In 1998 she worked for a different company

  แปลว่า ตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเธอทำงานให้อีกบริษัทหนึ่ง

 5. Last Friday they played football

  แปลว่า เมื่อวันศุกร์พวกเขาเล่นฟุตบอล

 6. Last month I worked every day

  แปลว่า เมื่อเดือนที่แล้ว ผม/ฉัน ทำงานทุกวัน

 7. Last week she went on a vacation

  แปลว่า สัปดาห์ที่แล้วเธอไปเที่ยวพักผ่อน

 8. Last year I studied in university

  แปลว่า เมื่อปีที่แล้วผม/ฉันเรียนมหาวิทยาลัย

 9. This morning they went to school

  แปลว่า เมื่อเช้านี้พวกเขาไปโรงเรียน

 10. Two days ago I went to see a friend in the hospital

  แปลว่า เมื่อสองวันก่อน ผม/ฉัน ไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล

 11. Two weeks ago he called his mother

  แปลว่า เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาโทร.ไปหาแม่

 12. What did he do two weeks ago

  แปลว่า เขาทำอะไรเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว

 13. What did she do in 1998

  แปลว่า เธอทำอะไรตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปด

 14. What did she do last week

  แปลว่า เธอทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 15. What did they do last Friday

  แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อวันศุกร์

 16. What did they do this morning

  แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อเช้านี้

 17. What did you do last month

  แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อเดือนที่แล้ว

 18. What did you do last year

  แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อปีที่แล้ว

 19. What did you do two days ago

  แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อสองวันก่อน

 20. Yesterday I went to lunch with a friend

  แปลว่า เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อน