ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด Classroom - ห้องเรียน

(หน้า 1/1)

 • I didn't come to school yesterday

  แปลว่า
  เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  643
  views

 • I'm sorry I'm late

  แปลว่า
  ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  966
  views

 • I've left my book at home

  แปลว่า
  ลืมหนังสือไว้ที่บ้านค่ะ/ครับ
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  699
  views

 • In 1998 she worked for a different company

  แปลว่า
  ตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเธอทำงานให้อีกบริษัทหนึ่ง
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  630
  views

 • Last Friday they played football

  แปลว่า
  เมื่อวันศุกร์พวกเขาเล่นฟุตบอล
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  705
  views

 • Last month I worked every day

  แปลว่า
  เมื่อเดือนที่แล้ว ผม/ฉัน ทำงานทุกวัน
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  586
  views

 • Last week she went on a vacation

  แปลว่า
  สัปดาห์ที่แล้วเธอไปเที่ยวพักผ่อน
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  513
  views

 • Last year I studied in university

  แปลว่า
  เมื่อปีที่แล้วผม/ฉันเรียนมหาวิทยาลัย
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  508
  views

 • This morning they went to school

  แปลว่า
  เมื่อเช้านี้พวกเขาไปโรงเรียน
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  687
  views

 • Two days ago I went to see a friend in the hospital

  แปลว่า
  เมื่อสองวันก่อน ผม/ฉัน ไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  718
  views

 • Two weeks ago he called his mother

  แปลว่า
  เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาโทร.ไปหาแม่
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  708
  views

 • What did he do two weeks ago

  แปลว่า
  เขาทำอะไรเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  693
  views

 • What did she do in 1998

  แปลว่า
  เธอทำอะไรตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปด
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  545
  views

 • What did she do last week

  แปลว่า
  เธอทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  892
  views

 • What did they do last Friday

  แปลว่า
  พวกเขาทำอะไรเมื่อวันศุกร์
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  596
  views

 • What did they do this morning

  แปลว่า
  พวกเขาทำอะไรเมื่อเช้านี้
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  794
  views

 • What did you do last month

  แปลว่า
  คุณทำอะไรเมื่อเดือนที่แล้ว
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  885
  views

 • What did you do last year

  แปลว่า
  คุณทำอะไรเมื่อปีที่แล้ว
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  909
  views

 • What did you do two days ago

  แปลว่า
  คุณทำอะไรเมื่อสองวันก่อน
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  607
  views

 • Yesterday I went to lunch with a friend

  แปลว่า
  เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อน
  หมวด
  Classroom - ห้องเรียน

  774
  views