ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Classroom - ห้องเรียน

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

I didn't come to school yesterday

แปลว่า เมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะ/ครับ

I'm sorry I'm late

แปลว่า ขอโทษที่มาสายค่ะ/ครับ

I've left my book at home

แปลว่า ลืมหนังสือไว้ที่บ้านค่ะ/ครับ

In 1998 she worked for a different company

แปลว่า ตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปดเธอทำงานให้อีกบริษัทหนึ่ง

Last Friday they played football

แปลว่า เมื่อวันศุกร์พวกเขาเล่นฟุตบอล

Last month I worked every day

แปลว่า เมื่อเดือนที่แล้ว ผม/ฉัน ทำงานทุกวัน

Last week she went on a vacation

แปลว่า สัปดาห์ที่แล้วเธอไปเที่ยวพักผ่อน

Last year I studied in university

แปลว่า เมื่อปีที่แล้วผม/ฉันเรียนมหาวิทยาลัย

This morning they went to school

แปลว่า เมื่อเช้านี้พวกเขาไปโรงเรียน

Two days ago I went to see a friend in the hospital

แปลว่า เมื่อสองวันก่อน ผม/ฉัน ไปหาเพื่อนที่โรงพยาบาล

Two weeks ago he called his mother

แปลว่า เมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเขาโทร.ไปหาแม่

What did he do two weeks ago

แปลว่า เขาทำอะไรเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว

What did she do in 1998

แปลว่า เธอทำอะไรตอนปีหนึ่งเก้าเก้าแปด

What did she do last week

แปลว่า เธอทำอะไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

What did they do last Friday

แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อวันศุกร์

What did they do this morning

แปลว่า พวกเขาทำอะไรเมื่อเช้านี้

What did you do last month

แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อเดือนที่แล้ว

What did you do last year

แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อปีที่แล้ว

What did you do two days ago

แปลว่า คุณทำอะไรเมื่อสองวันก่อน

Yesterday I went to lunch with a friend

แปลว่า เมื่อวานนี้ ผม/ฉัน ไปกินข้าวกลางวันกับเพื่อน


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม