ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย - หมวด Belief - ความคิดเห็น

(หน้า 1/1)

 • Could not agree more.

  แปลว่า
  เห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ (เห็นด้วยแบบสุดๆ ไม่มีตรงไหนไม่เห็นด้วยเลย)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  645
  views

 • I don't think so.

  แปลว่า
  ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  749
  views

 • I totally disagree.

  แปลว่า
  ฉันไม่เห็นด้วยเลย
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  564
  views

 • I'd say the exact opposite.

  แปลว่า
  ฉันว่ามันตรงกันข้ามนะ (คิดตรงกันข้าม, คิดไม่เหมือนกัน)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  673
  views

 • I'm afraid I disagree.

  แปลว่า
  เกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วยนะ
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  508
  views

 • No way!

  แปลว่า
  ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  573
  views

 • Not necessarily.

  แปลว่า
  ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  476
  views

 • That is so true.

  แปลว่า
  ถูกต้องที่สุดเลย
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  999+
  views

 • You have a point there.

  แปลว่า
  คุณมีเหตุผลนะเนี่ย
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  964
  views

 • You're absolutely right.

  แปลว่า
  คุณถูกต้องทั้งหมดเลย (คุณพูดถูกแล้ว, ทำถูกแล้ว, คิดถูกแล้ว เป็นต้น)
  หมวด
  Belief - ความคิดเห็น

  858
  views