ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Belief - ความคิดเห็น

จำนวนทั้งหมด 10 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Belief - ความคิดเห็น
 1. Could not agree more.

  แปลว่า เห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ (เห็นด้วยแบบสุดๆ ไม่มีตรงไหนไม่เห็นด้วยเลย)

 2. I don't think so.

  แปลว่า ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ

 3. I totally disagree.

  แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยเลย

 4. I'd say the exact opposite.

  แปลว่า ฉันว่ามันตรงกันข้ามนะ (คิดตรงกันข้าม, คิดไม่เหมือนกัน)

 5. I'm afraid I disagree.

  แปลว่า เกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วยนะ

 6. No way!

  แปลว่า ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!

 7. Not necessarily.

  แปลว่า ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)

 8. That is so true.

  แปลว่า ถูกต้องที่สุดเลย

 9. You have a point there.

  แปลว่า คุณมีเหตุผลนะเนี่ย

 10. You're absolutely right.

  แปลว่า คุณถูกต้องทั้งหมดเลย (คุณพูดถูกแล้ว, ทำถูกแล้ว, คิดถูกแล้ว เป็นต้น)