ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด Belief - ความคิดเห็น

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

Could not agree more.

แปลว่า เห็นด้วยมากไปกว่านี้ไม่ได้ละ (เห็นด้วยแบบสุดๆ ไม่มีตรงไหนไม่เห็นด้วยเลย)

I don't think so.

แปลว่า ฉันไม่คิดอย่างนั้นนะ

I totally disagree.

แปลว่า ฉันไม่เห็นด้วยเลย

I'd say the exact opposite.

แปลว่า ฉันว่ามันตรงกันข้ามนะ (คิดตรงกันข้าม, คิดไม่เหมือนกัน)

I'm afraid I disagree.

แปลว่า เกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วยนะ

No way!

แปลว่า ไม่มีทาง! เป็นไปไม่ได้!

Not necessarily.

แปลว่า ไม่จำเป็น (ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น, อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น)

That is so true.

แปลว่า ถูกต้องที่สุดเลย

You have a point there.

แปลว่า คุณมีเหตุผลนะเนี่ย

You're absolutely right.

แปลว่า คุณถูกต้องทั้งหมดเลย (คุณพูดถูกแล้ว, ทำถูกแล้ว, คิดถูกแล้ว เป็นต้น)


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม