ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด At work - ในที่ทำงาน

จำนวนทั้งหมด 38 คำ - หน้า 1/2

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด At work - ในที่ทำงาน
 1. Can you write the report?

  แปลว่า คุณช่วยเขียนรายงานให้หน่อยได้มั้ย

 2. Concentrate your work

  แปลว่า ตั้งใจทํางานนะ

 3. Concentrate your work, I'll encourage you.

  แปลว่า ตั้งใจทำงานด้วยนะ เป็นกำลังใจให้

 4. Difficult doesn't mean impossible. It simply means that you have to work hard.

  แปลว่า ความยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ มันหมายความว่าคุณต้องพยายามอย่างหนัก

 5. Do or Do not, there is no try.

  แปลว่า ทำ หรือ ไม่ทำ ไม่มีการลองทำ

 6. DON'T BE AFRAID TO FAIL. BE AFRAID NOT TO TRY.

  แปลว่า อย่ากลัวที่จะล้มเหลว จงกลัวที่จะไม่ได้ลองทำตามความฝัน

 7. Don't work over night, Your health is the most important

  แปลว่า อย่าทำงานดึกล่ะ รักษาสุขภาพด้วย

 8. Don't work over night.

  แปลว่า อย่าทำงานดึกล่ะ

 9. Don’t complain. It’s a part of the job.

  แปลว่า อย่าบ่นไปเลย มันเป็นส่วนหนึ่งของงาน

 10. Good things come to those who work their asses off and never give up.

  แปลว่า สิ่งดี ๆ มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ทำงานหนักและไม่ยอมแพ้

 11. Happiness is the real sense of fulfillment that comes from hard work.

  แปลว่า ความสุขเกิดจากการทำงานหนักจนสำเร็จตามเป้าหมาย

 12. Hard work beats talent when talent does not work hard.

  แปลว่า พรแสวงชนะพรสวรรค์ เมื่อพรสวรรค์ไม่ยอมทำงาน

 13. Hard-won things are more valuable than those that come too easily.

  แปลว่า สิ่งที่ได้มาอย่างยากเย็น ย่อมมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่ได้มาง่าย ๆ

 14. Have a good day at work

  แปลว่า ทำงานให้สนุกนะ

 15. Have you come up with any good plans?

  แปลว่า คุณคิดแผนอะไรดี ๆ ออกมั้ย

 16. I have to work over the time

  แปลว่า วันนี้ฉันต้องทำงานล่วงเวลา

 17. If you want to shine like a sun, first burn like a sun.

  แปลว่า ถ้าอยากเจิดจ้าดุจดวงตะวัน ก็จงยอมที่จะถูกแผดเผาเหมือนดวงตะวันเสียก่อน

 18. Let’s take a break.

  แปลว่า พันกันก่อนเถอะ

 19. NO ONE EVER DROWNED IN SWEAT.

  แปลว่า ไม่มีใครจมหยาดเหงื่อจากการทำงานหนักจนตาย

 20. Nothing that's worthwhile is ever easy. Remember that.

  แปลว่า สิ่งใดที่คุ้มค่าไม่เคยง่าย

 21. Rich know how to have money work hard for them.

  แปลว่า คนรวยรู้วิธีที่จะใช้เงินทำงานหนักเพื่อพวกเขา

 22. STAY POSITIVE, WORK HARD, MAKE IT HAPPEN.

  แปลว่า จงมองโลกในแง่ดี ทำงาให้หนัก และทำความฝันให้เป็นจริง

 23. Striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven't planted.

  แปลว่า เรียกร้องความสำเร็จโดยไร้ความพยายาม ก็ไม่ต่างจากการเกี่ยวข้าวบนผืนนาที่ว่างเปล่า

 24. Success is not a doorway, it's a stairway

  แปลว่า ความสำเร็จไม่ใช่ประตู มันคือบันได