ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Absence from work – การขาดงาน

จำนวนทั้งหมด 5 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด Absence from work – การขาดงาน
 1. But I don't know.

  แปลว่า แต่ฉันไม่รู้

 2. Didn't you go yesterday?

  แปลว่า เมื่อวานคุณไป(ทำงาน)ไม่ใช่เหรอ

 3. Don't do that.

  แปลว่า อย่าทำอย่างนั้น

 4. Don't worry

  แปลว่า ไม่ต้องเป็นห่วง / ไม่ต้องกังวล

 5. Dream of me, won't you sweet heart.

  แปลว่า ฝันถึงฉันด้วยนะที่รัก