ค้นหาวลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย หมวด เป็นอดีต

วลี ประโยคภาษาอังกฤษ แปลไทย มีดังรายการต่อไปนี้

woke up early

แปลว่า ตื่นเช้า


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม