ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด ความรัก - Love

จำนวนทั้งหมด 1 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ หมวด ความรัก - Love
  1. หัวปักหัวปำ ถอนตัวไม่ขึ้น

    แปลว่า หัวปักหัวปำ, ถอนตัวไม่ขึ้น, โงหัวไม่ขึ้น