รวมหมวดหมู่ ของ ประโยค วลี ภาษาอังกฤษ

คุณเคยสับสนหรือสงสัยกับบางประโยคที่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณพูดหรือพิมพ์บ้างหรือไม่ ในภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำเป็นคำที่มีความหมายเฉพาะตัว แต่เมื่อนำมารวมกับคำอื่น ๆ อาจจะมีความหมายไปอีกแบบ

แยกกลุ่มคำศัพท์ออกเป็นประเภทได้ดังนี้