ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "อาภัสรา"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "อาภัสรา"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ประมณฑ์ผ่องใส
ประกายแก้วความแวววาวจากแก้วมีค่า
ประกายวัลย์ไม้เถา