ชื่อมงคล

วรวรรณ

วิเคราะห์ชื่อ "วรวรรณ" ตามหลัก ทักษาปกรณ์

เกิดวันจันทร์ ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
    ณ       ว ร      

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "อุตสาหะ" กับคนที่เกิดวันจันทร์

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน ความเพียร ความพยายาม มานะ การงานที่จะปฏิบัติ การศึกษาหาความรู้

*เกิดวันจันทร์: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันจันทร์ไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันอังคาร

เกิดวันอังคาร ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
  ณ       ว ร        

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "มูละ" กับคนที่เกิดวันอังคาร

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน ทรัพย์สิน มรดก บิดา มารดา บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ลงหลักปักฐาน มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง

*เกิดวันอังคาร: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันอังคารไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันพุธ

เกิดวันพุธกลางวัน ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
ณ       ว ร          

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "ศรี" กับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน สิริมงคล คุณงามความดี ความสง่า การได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง ความร่มเย็นเป็นสุข

*เกิดวันพุธกลางวัน: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันพุธไปจนถึง เวลาประมาณ 17.59น. ของวันพุธ

เกิดวันพุธกลางคืน ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
ว ร           ณ      

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "บริวาร" กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน คนแวดล้อมที่สนับสนุน ครอบครัว บุตร ภรรยา สามี ญาติสนิทมิตรสหาย ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่อยู่ในการปกครอง หรือผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือ

*เกิดวันพุธกลางคืน: นับจาก 18.00น. ของเย็นวันพุธไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันพฤหัสบดี

เกิดวันพฤหัสบดี ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
  ว ร           ณ    

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "อายุ" กับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน ชีวิต ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ ต่อชะตา เสริมอายุยืนยาว

*เกิดวันพฤหัสบดี: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันพฤหัสบดีไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันศุกร์

เกิดวันศุกร์ ไม่แนะนำให้ใช้ชื่อนี้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
        ณ       ว ร  

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "กาลกิณี" กับคนที่เกิดวันศุกร์

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน สิ่งที่ไม่ดี อุปสรรค ศัตรู ความทุกข์ ความโศก โรคภัย ความเสนียดจัญไร

*เกิดวันศุกร์: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันศุกร์ไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันเสาร์

เกิดวันเสาร์ ไม่แนะนำให้ใช้ชื่อนี้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
    ว ร           ณ  

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "เดช" กับคนที่เกิดวันเสาร์

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน อำนาจ วาสนา การปกครอง ความเป็นผู้นำ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ชื่อเสียง เกียรติยศ ยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน

*เกิดวันเสาร์: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันเสาร์ไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันอาทิตย์

เกิดวันอาทิตย์ ใช้ชื่อนี้ได้

บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี
      ณ       ว ร    

ชื่อ "วรวรรณ" เป็นชื่อที่มีตัวอักษร "ว" เป็นตัวอักษรตัวแรก ซึ่งเป็น "มนตรี" กับคนที่เกิดวันอาทิตย์

ชื่อนี้จึงส่งผลด้าน สติปัญญา ความรู้ ครู อาจารย์ ผู้ให้อุปถัมภ์ ผู้ให้ความคุ้มครอง บุคคลที่เป็นที่พึ่ง เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา

*เกิดวันอาทิตย์: นับจาก 06.00น. ของเช้าวันอาทิตย์ไปจนถึง เวลาประมาณ 05.59น. ของวันจันทร์


"วรวรรณ" ตามหลัก เลขศาสตร์ ตกเลข 29

เลขศาสตร์ 29: พลังความรุนแรง (ผู้ถูกกำหนด)

ส่งผลเป็นคนที่มั่นใจจนอวดดี ชอบเหยียดหยามคนอื่น ๆ หัวรุนแรง ไม่มีการให้อภัย มีศัตรูมาก และคนปองร้ายเสมอ เป็นคนชอบอาฆาต จนบางครั้งกลายเป็นคนอำมหิต ชีวิตมักจะหักกลาง ถูกปองร้ายจากศัตรู ยิ่งการแข่งขันทางธุรกิจจะยิ่งมีโอกาสสูงในการถูกทำร้ายถึงชีวิต เรื่องความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จ จะไปมีชู้และทิ้งคุณไปในช่วงชีวิตอับจน ชีวิตยิ่งจะแย่มากขึ้น การงานไม่มั่นคง มีแต่คนไม่ชอบหน้า

เลข 29 ให้ โทษ"วรวรรณ" ตามหลัก อายตนะ (มหายตนะ) ตกเลข 5

กำลังดาวพระเคราะห์ 5

เปรียบดังยักษ์ มีจิตใจโหดเหี้ยม ใจดำ ใจคอคับแคบ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไป ดุร้ายเกรี้ยวกราด ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยจะได้ ชอบตกใจบ่อย ๆ สติไม่สู้ดี สมาธิไม่มี ปัญญาไม่เกิด

ผู้คนไม่มีใครอยากคบค้าด้วย มีแต่หนีออกห่าง ไร้เสน่ห์กาย เสน่ห์ใจ อาภัพ

เลข 5 ให้ โทษภาพประกอบ

  • วรวรรณ

ชื่อมงคลที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"