ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ปสัตถ์"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ปสัตถ์"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ปกิตตาผู้ได้รับคำชมเชย
นุตประวีณ์นักปราชญ์ผู้ได้รับคำชมเชย