ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "ปฏิพล"

- มีทั้งหมด 4 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "ปฏิพล"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
ปฏิพนผู้มีความสามารถ
ไกรศักดิ์ผู้มีความสามารถมาก