ชื่อมงคล

จริยา

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่ากริยาเพียบพร้อม

อ่านว่าจะ-ริ-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ›

แปลว่ากริยาเพียบพร้อม

อ่านว่าจะ-ริ-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่ากริยาเพียบพร้อม

อ่านว่าจะ-ริ-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ›

แปลว่ากริยาเพียบพร้อม

อ่านว่าจะ-ริ-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ›

แปลว่ากริยาเพียบพร้อม

อ่านว่าจะ-ริ-ยา

1