ชื่อมงคล

จรัญญา

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ›

แปลว่ากระจาย

อ่านว่าจะ-รัน-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่ากระจาย

อ่านว่าจะ-รัน-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่ากระจาย

อ่านว่าจะ-รัน-ยา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ›

แปลว่ากระจาย

อ่านว่าจะ-รัน-ยา

1